Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum > Rok 2014

Strategia Rozwoju Edukacji
                                                                                   

    W dniu 6 listopada 2014r. w USC odbyło się spotkanie Wspólnoty Samorządowej Miasta Radomia, na którym zaprezentowali się kandydaci  do  Rady Miasta i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiona została przez prezesa WSMR pana Ryszarda Fałka Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Miasta Radomia na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku.
Strategia była gotowa na koniec września i jest obiektywna i konkretna.
Zaproponowany został pełnomocnik ds. jej wprowadzenia. Liczy 248 stron. Zawiera m.in. dane demograficzne, uwarunkowania gospodarczo - instytucjonalne, strategię kształcenia ustawicznego, analizy SWOT, wnioski i zalecenia.
Najważniejsze zagadnienia to:

  • godzenie życia rodzinnego i zawodowego,

  • doradztwo zawodowe od przedszkola, które powinno trwać przez całe życie,

  • edukacja na bardzo dobrym poziomie,

  • postawienie na sektor BRI,

  • udział przedsiębiorców w działaniach edukacyjnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego