Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum > Rok 2016

Spotkanie z panią
Grażyną Krugły


      W dniu 4.02.2016r odbyło się spotkanie WSMR, na  które zaproszona została  pani Grażyna Krugły Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Radomiu. Na spotkaniu poruszane były kwestie częstotliwości odbioru odpadów, płatności z tym związanych oraz niskiej emisji czyli poprawy jakości powietrza. Pani Dyrektor powiedziała, iż wysokość opłat stopniowo maleje wraz ze wzrostem segregacji a częstotliwość odbioru odpadów została zwiększona po zgłoszeniu przez mieszkańców takiej potrzeby.  Z danych przedstawionych za okres 2015 roku wynika, że wzrost segregacji nastąpił głównie w domach jednorodzinnych. Gorzej sprawa się ma w domach wielorodzinnych. Tu pomimo edukacji segregacja utrzymuje się na najniższym poziomie. Wciąż szukane są  rozwiązania mające na celu zmienić tą sytuację. Odpady suche i mokre są przerabiane w oczyszczalni przy ulicy Witosa.  Następnie część jest sprzedawana do różnych firm jako surowiec odnawialny. Miasto ma w planie wybudowanie spalarni, dzięki której moglibyśmy ciepło uzyskane w ten sposób wykorzystać. Od 2014r realizowany jest program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia, polegający na zachęcaniu mieszkańców poprzez udzielanie dotacji finansowej na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego