Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum > Rok 2012

Spotkanie opłatkowe


 W dniu 3 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia  pan  Ryszard Fałek witając wszystkich przybyłych i podsumowując działania stowarzyszenia w  minionym roku.
Na spotkanie zostali zaproszeni goście, między innymi: prezydent miasta Radomia pan Andrzej Kosztowniak, prezes Radomskiego Środowiska "Inicjatywa" pani Lucyna Wiśniewska, przewodniczący NSZZ Solidarność pan Zdzisław Maszkiewicz, ks. Mariusz Turczyk, ks. Grzegorz Wójcik oraz radni Rady Miejskiej:pan Kazimierz Staszewski, pan Mirosław Rejczak i pan Jan Rejczak. Zebrani wspólnie zaśpiewali kolędy oraz podzielili się opłatkiem. Na spotkanie przybyło około 80 osób.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego