Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum > Rok 2015


Radomskie wątki
zbrodni katyńskiej

                                                                                   

     W dniu 9.04.2015r odbyło się spotkanie WSMR, które było podzielone na dwie części: pierwszą z nich poprowadził  Prezes Ryszard Fałek, który przedstawił dotychczasowe działania  Wspólnoty Samorządowej Miasta Radomia na rzecz mieszkańców m.in.: poparcie obniżenia kosztów wywozu śmieci, przedstawienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  złożenia projekt uchwały o  gromadzeniu dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe  funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz  przeznaczenia tych dochodów. Odnośnie projektu uchwały mogli wypowiedzieć się dyrektorzy szkół: 99 było za zmianami a tylko 1 przeciw. Uchwała została przyjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2015r. i wejdzie w życie od przyszłego roku kalendarzowego.  
   


       Na zakończenie pierwszej części spotkania na propozycję jednego z członków WSMR poddano pod głosowanie słuszność pojętej decyzji prezesa  R.  Fałka    i    Radnego p. L. Pożyczki związaną z wystąpieniem z klubu PIS. W wyniku głosowania za podjęciem słusznej decyzji było 82%,  przeciw 9%, wstrzymało się od głosu 9%.  
      Druga część dotyczyła tematu Radomskich wątków zbrodni katyńskiej, którą zaprezentował  zaproszony gość pan dr. Sebastian Piątkowski. Przedstawił on wszystkim przybyłym prezentację multimedialną, zawierającą galerię osób związanych z Radomiem  oraz krótką historię ich losów. Następnie zaprezentowany został film "Oskarżenie ", który poświęcony jest sprawie ppor. Mieczysława Bujaka.
    Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego