Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum > Rok 2014

Radomska oświata
                                                                                     

  
  
W dniu 2 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Samorządowej Miasta Radomia, którego tematem była edukacja - rozwiązania i problemy radomskiej oświaty. Przewodniczący Stowarzyszenia pan Ryszard Fałek, który jednocześnie odpowiedzialny jest za organizację i nadzorowanie edukacji w Radomiu, przedstawił prezentację multimedialną zawierającą informacje na temat budżetu miasta ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania oświatowe ale również przedstawił działania doskonalące funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Miasta Radom (Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, współpraca z firmą MICROSOFT, upowszechniania wychowania przedszkolnego). Zaprezentowane także zostały programy edukacyjno - profilaktyczne skierowane do uczniów np:. Archipelag Skarbów, Owoce w szkole, Akcja Lato, Zima, itd. oraz projekty oświatowe współfinansowane z EFS w ramach PO KL.


    Niezmiernie ważna jest przyszłość radomskiej oświaty gdzie główny nacisk będzie kładziony na: wdrożenie zintegrowanego systemu, rozwój szkolnictwa zawodowego, realizacja trwających projektów unijnych i pozyskiwanie nowych, inwestycje.
    Na zakończenie pan Leszek Pożyczka dyrektor wydziału edukacji urzędu miejskiego przybliżył tematykę dotyczącą ruchu kadrowego w placówkach oświatowych oraz formy zatrudnienia. Była również możliwość zadawania pytań związanych z oświatą. Pojawiły się pytania dotyczące planów zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach, konieczność zwrotu środków finansowych np:. za wynajem sal w szkole do budżetu miasta, itp.
    Na spotkanie przybyło ok. 70 osób.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego