Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Stowarzyszenie

Działalność Stowarzyszenia

    Powstaliśmy    w    latach  90  XX wieku
i kontynuujemy pracę do dnia dzisiejszego.
Stowarzyszenie    zostało      zarejestrowane w   Krajowym   Rejestrze   w  2003 roku pod nr 0000180269. Obecnie Wspólnota Samorządowa liczy 62 członków i aktywnie działa  na   terenie    Radomia   angażując się
w życie mieszkańców i miasta.

Do głównych celów i obszarów działania Stowarzyszenia należą:

1/ propagowanie
 idei  samorządności,
2/ prowadzenie
  działalności   na rzecz
   e
dukacji    obywatelskiej i samorządowej,
3/ budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy

   
mieszkańcami miasta Radomia,
4/ pomoc mieszkańcom powiatu w załatwianiu

   
spraw urzędowych,
5/ działanie na rzecz podnoszenia poziomu

   
życia mieszkańców miasta,
6/ występowanie w obronie praworządności

i przestrzegania praw obywatelskich oraz
 
interesu publicznego społeczności lokalnej,
7/ edukacja ekologiczna i regionalna

 
podejmowana poprzez działania mające na
 
celu ochronę środowiska naturalnego oraz
 e
waloryzację wartości przyrodniczych na
 
terenie miasta,
8/
dbanie o zachowanie dziedzictwa
  
kulturowego oraz regionalnych tradycji
  
i zwyczajów ludowych,
9/współdziałanie z samorządem terytorialnym.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego