Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum > Rok 2015

Budżet Obywatelski
                                                                                   

   W dniu 5.02.2015r odbyło się spotkanie WSMR, którego tematem był Budżet Obywatelski. Prezes Ryszard Fałek przedstawił główne założenia tego projektu, który stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia. Mieszkańcy mają realny wpływ na wybór inwestycji realizowanych na terenie  naszego miasta. Podejmowanie decyzji w ramach budżetu podzielone jest na dwa etapy.  Pierwszy etap to złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz przesyłanie go do Urzędu Miejskiego. Następnie wszystkie zgłoszone wnioski badane są pod względem merytorycznym. Drugim etapem jest głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi projektami. Tą część realizacji budżetu obywatelskiego przybliżył wszystkim zgromadzonym pan Wojciech Ścibor, który podał liczne wskazówki w jaki sposób zachęcać mieszkańców do oddania głosu na własny projekt. Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów zostają umieszczone do budżetu na kolejny rok.

Wybrane zostaną również kolejne projekty z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych. Na spotkaniu można było zadawać pytania np:. czy projekt umożliwia również budowę dróg? Wszyscy przybyli zostali zachęceni do składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego. Pan Jan Rejczak poinformował wszystkich o możliwości zwiedzania Muzeum Katedralnego, które mieści się w kościele katedralnym. Ekspozycja jest bardzo bogata, a jedną z unikatowych pamiątek jest kielich, w którym Jan Paweł II celebrował mszę świętą na radomskim lotnisku. Na spotkaniu również pan Kazimierz Staszewski zwrócił się z prośbą do przybyłych o poparcie  Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Uczciwe wybory".


    Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego